× Napište, co hledáte

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (KDO) provádí komplexní diagnostiku, diferenciální diagnostiku
a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0–19 let. Primární spádovou oblastí je celá Morava
a Slezsko.

KDO dále poskytuje péči pacientům ve věku nad 19 let, pokud se jedná o pokračující terapii započatou v dětském věku nebo o pacienty s nádorovým onemocněním, které je typické pro dětský věk a vyžaduje specifické pediatrické postupy.

KDO se kromě jiného také aktivně podílí na činnosti „ ILBIT“ – Laboratoře biomedicínských technologií v nově budovaném Kampusu Masarykovy univerzity (MU) v Bohunicích, a to v úzké návaznosti na Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu (MU).

Více informací