× Napište, co hledáte

NFDO Krtek je neoddělitelnou součástí Kliniky dětské onkologie FN Brno. Díky klinice může být Krtek efektivním propojením třech hlavních pilířů, klíčových pro poskytnutí komplexní péče a pomoci. Právě úzké spojení s klinikou a kombinace sociálních, zdravotních a výzkumných aktivit nás činí unikátní organizací s pevným místem v povědomí pacientů, jejich rodin i širokého okolí.

1. pilíř

Prvním pilířem NFDO Krtek je investování do výzkumu, vzdělávaní personálu KDO FN Brno a partnerských pracovišť a do personalizované léčby. Díky tomu můžeme dětem zvýšit šanci na kvalitní život a poskytovat léčbu srovnatelnou se špičkovými pracovišti ve světě.

Podporujeme výzkum a spolupráci KDO FN Brno s nejlepšími centry v Evropě a Severní Americe. Také díky tomu je možné dětem léčeným pro nádorová onemocnění nabídnout péči zcela srovnatelnou s těmito centry. Investice do výzkumu a vzdělávání je kriticky důležitá nejen pro zkvalitňování našich služeb, ale i pro zabezpečení pomoci co největšímu počtu pacientů prostřednictvím moderní personalizované léčby v případech, kdy standartní dostupná léčba selhává. Pro rodiče není nic těžšího než slyšet, že všechny možnosti léčby byly již vyčerpány a nic se nedá dělat.

Léčba v praxi: Molekulárni board je pravidelné setkávání specialistů z různých medicínských oborů, který slouží k nalezení nejlepší kombinace léčby pro děti na KDO FN Brno, u kterých standartní léčba selhává.

Partnerské organizace:

CEITEC je výzkumné centrum. Zabezpečuje prvotní diagnostiku na základě molekulární analýzy tumoru specifického dítěte, podle které se hledá pro každé dítě nejvhodnější léčba.

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta,

FN u Sv. Anny – ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu,

Masarykův onkologický ústav,

RECAMO.

2. pilíř

Druhým pilířem je zlepšování kvality života našich pacientů i jejich rodin, a to jak v průběhu léčby, tak i po ní. V této oblasti poskytujeme zejména psychosociální a materiální pomoc během léčby a vytváříme klíčové resocializační aktivity po ní.

Zlepšování kvality života probíhá ve dvou rovinách. Aktivity v rámci onkologické léčby a aktivity po jejím ukončení.

Aktivity v rámci onkologické léčby

Praktické způsoby, kterými se snažíme udělat pobyt na KDO FN Brno příjemnější pro děti a lehčí pro jejich rodiny. Pacientům a rodinám pomáháme formou služeb, darů a psychosociální pomoci.

Ubytovna

Ubytovna poskytuje onkologickým pacientům a jejich rodinám zázemí v době léčby a ambulantních kontrol. Rodiče mohou společně sdílet starosti a zkušenosti s léčbou svých dětí a léčeným dětem umožňujeme pobyt mimo nemocniční prostředí. Zohledňujeme přitom finanční situaci rodin i jejich nárok na ubytování coby doprovodu hospitalizovaných. Náklady zahrnují nájem, služby, vybavení, energie, osobní náklady.

Sociální výpomoc

Nejen úzká komunikace s psychologem, sociální pracovnicí, ale i finanční výpomoc pomáhá rodinám dětských onkologických pacientů překlenout tíživou situaci, vyvolanou zákeřnou chorobou. Jedná se např. o příspěvky na lázeňský pobyt, auto, úpravy bytu, oblečení, ale i finanční příspěvky pro zmírnění slabé sociální situace. V této oblasti NFDO KRTEK úzce spolupracuje s Nadací Dobrý anděl.

Domácí péče

Spočívá v nákupu nebo zapůjčení zdravotních pomůcek (antidekubitační podložky, rehabilitační pomůcky, klozetové židle, koncentrátory kyslíku, vozíky), v příspěvku na léky, kryoprezervaci spermatu, paruky, pomůcky pro vzdělávání.

Fond splněných přání

V rámci účtu NFDO Krtek jsme založili Fond splněných přání, díky kterému můžeme financovat tajná přání našich pacientů, ať už se jedná o dárek pod stromeček, k narozeninám či pro radost při vyčerpávající léčbě. Jde o předměty jako notebooky, tablety, PC hry, mobily, hračky, knihy nebo o zážitkové formy darů.

Zpříjemnění pobytu na KDO FN BRNO

Snažíme se zpříjemnit a zkvalitnit prostředí nemocnice, přiblížit ho dětem různých věkových kategorií, obnovovat vybavení herny, umožnit dětem komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a další. Nakupujeme hračky, hry, výtvarné potřeby, herní prvky nebo tablety.

Aktivity po ukončení onkologické léčby

Pomáháme dětem překonat konfrontaci původního přirozeného prostředí s jejich novou bolestnou zkušeností pořádáním společných aktivit, kterých se mohou účastnit dohromady se svými sourozenci, kamarády i rodiči.

Tábory

Pro děti každoročně organizujeme dva letní tábory (kratší příměstský tábor „Cirkus Paciento“ i oblíbený dvoutýdenní pobyt) a také jeden zimní tábor. Tyto tábory poskytují léčeným dětem možnost zapojit se do kolektivu vrstevníků, čímž se snažíme najít společný prostor a umožnit jim znovu se zapojit do normálního života.

Zahraniční zájezd

Zahraniční zájezd pro Krteččí teenagery je pro Krtka už tradiční oblíbenou a důležitou akcí.

Rodinné víkendy

Víkendy organizované na jaře a na podzim pro celé rodiny pacientů Kliniky dětské onkologie FN Brno jsou už tradičně největšími akcemi s přibližně 100 účastníky.

Jednodenní akce

I menší akce jsou neoddělitelnou součástí našich aktivit, oblíbené jsou zejména návštěvy ZOO Brno. Často chodí návštěvy i na KDO a jsou pro nás cennou podporou. Přicházejí za námi osobnosti z kulturní nebo sportovní oblasti a zástupci sponzorů.

3. pilíř

Třetím pilířem je poskytování domácí péče a s tím spojených služeb pro děti, u kterých onkolog konstatoval, že byly vyčerpány veškeré léčebné možnosti. Hlavní činností je provoz domácího hospice pro děti, zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji.

I když naším cílem a vizí je pomoci co největšímu počtu dětí na Klinice, bohužel nemůžeme být úspěšní ve 100% případů. V těchto situacích je pro nás nesmírně důležité dále poskytovat paliativní péči dětem KDO FN Brno a umožnit jim tak trávit poslední chvíle s rodinou v prostředí domova. NFDO Krtek umožnuje využívat státem plně nehrazenou možnost komplexní domácí paliativní léčby (včetně sociálně psychologické podpory), zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Domácí hospic

Projekt probíhá od podzimu 2008, tým tvoří lékař, čtyři sestřičky a sociální koordinátorka. V praxi to obvykle znamená, že u dětí, u kterých se již nepokračuje v aktivní protinádorové léčbě, je nejdříve za hospitalizace na KDO FN Brno nastavena léčba nepříjemných příznaků, poté jsou rodiny bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a odcházejí domů. Rodiče jsou poučeni o pravděpodobném průběhu dalších dní, získají telefonní číslo na lékaře domácího hospice, jehož dostupnost je 24 hodin 7 dní v týdnu. V indikovaných případech je běžná domluva na návštěvu doma – přijíždí lékař nebo zdravotní sestra nebo sociální koordinátorka. Spolupracujeme také s dětskými lékaři v místě bydliště. Služba je nabízena nejen dětem s onkologickým onemocněním, ale také např. dětem s metabolickými vadami nebo s vážným neurologickým onemocněním.

Více informací