× Napište, co hledáte

Konto Anetka

Nadační fond dětské onkologie KRTEK ve spolupráci s Klinikou dětské
onkologie FN Brno hodlá finančně podporovat výzkum léčby sarkomů dětí,
adolescentů a mladých dospělých.

Za tímto účelem byl založen podúčet specifikovaný variabilním symbolem 3331.

Do názvu podúčtu bylo, se souhlasem pozůstalých, symbolicky použito
křestní jméno dívky, mladé ženy, která byla pacientkou Kliniky dětské
onkologie FN Brno a bohužel této chorobě podlehla.

Anetčin životní příběh naleznete v sekci „Příběhy“.

S poděkováním a s úctou všem dárcům

Váš Nadační fond dětské onkologie KRTEK“

Číslo účtu: 35 03 77 02 97/ 0100
Variabilní symbol: 3331
Poznámka pro příjemce: Konto Anetka