× Napište, co hledáte

Nadační fond dětské onkologie Krtek organizuje veřejnou sbírku ve prospěch onkologických pacientů, kteří jsou léčeni na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Získané finanční prostředky jsou určeny na podporu pacientů v několika směrech:

  • Zkvalitnění života dětských onkologických pacientů v průběhu léčby a po ní.
  • Home Care, tj. domácí paliativní péče o onkologicky nemocné děti.
  • Rodina a život s onkologickým pacientem, tj. snížení negativních dopadů během léčby na rodinný život, vztahy v rodině i vztahy k vnějšímu prostředí (škola, spolužáci; příbuzní, přátelé a ostatní veřejnost).

Veřejná sbírka má samostatný účet 86-1660380277/0100, využití prostředků je pravidelně předkládáno ke schválení Krajskému úřadu JM kraje a také se objeví ve výroční zprávě.

Povolení k veřejné sbírce

Transparentní účet NFDO Krtek

86-1660380277/0100

Chci podpoit krtka ×