× Napište, co hledáte

Zakladatelem nadačního fondu je prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., současný přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a předseda Správní rady Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Založil jej v listopadu roku 1999. 

Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) je součástí Kliniky dětské onkologie FN Brno (KDO FN Brno) a díky tomu se od ostatních nadačních fondů a nadací odlišuje – věnuje se totiž problematice léčby onkologicky nemocných dětí komplexně. Díky spolupráci odborníků z kliniky se špičkovými výzkumnými centry u nás i v zahraničí je dětem nabízena léčba na maximální možné úrovni. 

Dochází tak k rozšiřování možnosti léčby a zabezpečení komplexní podpory péče o onkologicky nemocné děti na KDO FN Brno v průběhu léčby i po jejím ukončení.

Vizí NFDO Krtek je pomoci udržet současný vysoký standard komplexní péče o onkologické pacienty, maximálně usnadnit jejich léčbu, zmírnit její následky a výrazně navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny děti, které to potřebují.

Naplnit naši vizi nebude lehké, proto si NFDO Krtek klade za cíl výrazně posílit investice do moderní specializované diagnostiky a léčby, která umožní pomáhat většímu procentu dětí léčených na KDO FN Brno. Pro tyto účely chceme zdvojnásobit naše současné příjmy. Potřebujeme Vaši pomoc, abychom mohli poskytovat tuto novou a z veřejných prostředků zatím nehrazenou léčbu všem dětem, které ji potřebují.

Logo NFDO Krtek vytvořila Markéta Šporová, sestra léčené pacientky z KDO FN Brno.

 

Významné milníky v činnosti NFDO Krtek

1999

2002

2004

2008

2014

2018

2020

 

  • V roce 1999 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., zakládá Nadační fond dětské onkologie Krtek a ve stejném roce Krtek pořádá tábory.
  • V roce 2002 Krtek k táborům přidává další pobytové akce.
  • V roce 2004 Krtek uvádí do provozu ubytovnu pro rodiče hospitalizovaných dětí.
  • V roce 2008 startuje projekt „domácí péče“, který NFDO Krtek podporuje.
  • V roce 2014 Krtek začíná podporovat výzkumnou a personalizovanou léčbu dětí, u kterých ta standardní selhává. 
  • V roce 2018 se NFDO Krtek zapojil do celosvětové akce Dny dětské onkologie, jejíž hlavním úkolem je šířit povědomí o problematice onkologických onemocnění u dětí a mladých dospělých. Akce se koná každý rok v únoru.
  • V březnu v roce 2020 NFDO Krtek oslavil 20 let činnosti spolu s jeho podporovateli, dárci, dobrovolníky, zástupci z KDO FN Brno a spřátelenými výzkumnými centry. Mezi gratulanty byly i známé osobnosti, které se staly blízkými přáteli Krtka.

Více informací

Chci podpoit krtka 🗙