× Napište, co hledáte

Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) založil v listopadu roku 1999 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., současný přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a předseda Správní rady NFDO Krtek. NFDO Krtek je součástí Kliniky dětské onkologie FN Brno (KDO FN Brno) a díky tomu podporuje onkologicky nemocné děti během léčby i po ní v mnoha oblastech. 

NFDO Krtek pomáhá udržovat současný vysoký standard péče o onkologicky léčené pacienty – snaží se usnadnit jejich léčbu, vyrovnat se s jejími následky, navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny léčené děti a dospívající, kteří ji potřebují.

Cílem NFDO Krtek do dalších let je výrazně navýšit investice do moderní specializované diagnostiky a precizní personalizované léčby, jde o novou a z veřejných prostředků ne zcela hrazenou léčbu. Podpora dalších oblastí zahrnujících péči o děti a dospívající během léčby i po ní – jako jsou rekondiční a resocializační pobyty, poskytování bezplatného ubytování v areálu nemocnice, zajištění sociálního, psychologického a právního poradenství či domácí péče – samozřejmě zůstává.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A PŘÍZEŇ!

Logo NFDO Krtek vytvořila Markéta Šporová, sestra léčené pacientky z KDO FN Brno.

 

Významné milníky v činnosti NFDO Krtek

1999

2002

2004

2008

2014

2018

2020

2021

 

  • V roce 1999 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., založil Nadační fond dětské onkologie Krtek a ve stejném roce Krtek začal pořádat pro onkologicky nemocné děti tábory.
  • V roce 2002 Krtek k táborům přidal další pobytové akce.
  • V roce 2004 Krtek začal bezplatně poskytovat ubytovnu pro rodiče hospitalizovaných dětí.
  • V roce 2008 vznikl projekt „domácí péče“, který je jedním z pilířů činnosti nadačního fondu.
  • V roce 2014 Krtek začal podporovat výzkumnou a personalizovanou léčbu dětí, u kterých ta standardní selhává. 
  • V roce 2018 se NFDO Krtek zapojil do celosvětové akce Dny dětské onkologie, jejíž hlavním úkolem je šířit povědomí o problematice onkologických onemocnění u dětí a mladých dospělých. 
  • V březnu v roce 2020 NFDO Krtek oslavil 20 let činnosti spolu s jeho podporovateli, dárci, dobrovolníky, zástupci z KDO FN Brno a ze spřátelených výzkumných center. Současně kvůli celosvětové epidemii koronaviru neuskutečnil letní tábor – poprvé od založení nadačního fondu. V témže roce se NFDO Krtek stal realizátorem velkého brněnského projektu Dáme na vás: Onkologicky léčené děti v Brně, a to v rámci participativního rozpočtu města Brna.
  • V roce 2021 epidemie koronaviru pokračovala (letní tábor i přes náročná protikoronavirová opatření byl úspěšně uspořádán), také pokračoval projekt Onkologicky léčené děti v Brně, jehož cílem bylo pomoci rodinám s onkologicky léčeným dítětem, a byl spuštěn „krtčí“ e-shop.

Chci podpoit krtka 🗙