× Napište, co hledáte

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a sponzorům, bez nichž bychom nemohli pomáhat dětem léčeným na Klinice dětské onkologie FN Brno. 

Chcete-li nás podpořit jinak, než je uvedeno níže (chystáte sportovní, kulturní či jinou akci, prodej knihy, triček či dalších předmětů), a výtěžek z akce (nebo jeho část) chcete věnovat NFDO Krtek, ozvěte se nám na e-mail ([email protected]) – rádi se domluvíme na možnostech.

Máte-li zájem o tričko a ostatní krtčí drobné předměty, napište nám na adresu [email protected].

Rádi připravíme k osobnímu odběru v naší kanceláři Helfertova 508/7b, 613 00 Brno nebo zašleme přes Zásilkovnu.

 

Účel každého finančního daru můžete specifikovat a podpořit tak jednu z uvedených oblastí: personalizovanou medicínu, zkvalitňování života pacientů během léčby a po léčbě, domácí péči nebo necháte na uvážení NFDO Krtek či sami účel svého daru určíte.

NFDO Krtek má běžné účty vedené v Komerční bance: 3503770297/0100 nebo 404080/0100 a také transparentní účet 861660380277/0100

Fyzické i právnické osobě vystavíme darovací smlouvu, popř. příjmový pokladní doklad. Do konce února následujícího kalendářního roku vystavíme každému dárci potvrzení o daru pro daňové účely. 

Přispíváte-li na účet NFDO Krtek bez darovací smlouvy a chcete-li vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, prosíme, abyste vyplnili formulář.


  V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu bude uveden účel, na který dar věnujete. V případě, že bude tento dar v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, lze jeho hodnotu odečíst od základu daně.

  Fyzické osoby

  Podrobně uvedeno v § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Fyzická osoba může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  Právnické osoby

  Podrobně uvedeno v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Minimální hodnota jednoho daru právnické osoby je 2000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  Pokud máte jiný návrh nebo si nejste jisti, co bude nejvýhodnější varianta, obraťte se na naši hospodářku ([email protected]).

  Zvolíte-li formu věcného daru, budeme s Vámi rádi konzultovat jeho konkrétní podobu.

  NFDO Krtek organizuje veřejné sbírky ve prospěch onkologických pacientů, kteří jsou léčeni na Klinice dětské onkologie FN Brno. Získané finanční prostředky jsou určeny na podporu všech tří pilířů.

  K veřejné sbírce se řadí také prodej drobných krtčích předmětů, které mohou zájemci zakoupit na našich akcích, v kanceláři (Helfertova 7b, Brno) a v blízké době na našem e-shopu, který připravujeme.

  Výtěžek z veřejných sbírek vkládáme na transparentní účet NFDO Krtek  861660380277/0100. Využití prostředků pravidelně předkládáme ke schválení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a vkládáme do výroční zprávy.

  Dárcovská SMS (DMS) může mít tvary: DMS KRTEK 30 nebo DMS KRTEK 60 nebo DMS KRTEK 90, kterou zašlete na telefonní číslo 87 777. NFDO Krtek obdrží z každé DMS částku 29 Kč nebo 59 Kč nebo 89 Kč.

  Pokud přemýšlíte nad trvalou podporou, tj. 1x za měsíc, zvolte tvary: DMS TRV KRTEK 30 nebo DMS TRV KRTEK 60 nebo DMS TRV KRTEK 90, kterou zašlete na telefonní číslo 87 777. NFDO Krtek obdrží z každé DMS částku 29 Kč nebo 59 Kč nebo 89 Kč.

  Nakupujete na internetu? A věděli jste, že můžete nakupovat a zároveň podporovat NFDO Krtek, a přitom nezaplatit ani o korunu navíc? Na Givt.cz nás můžete podpořit pod názvem: Krtek – Nadační fond dětské onkologie. Najdete zde přes 500 e-shopů včetně těch nejoblíbenějších, jako Tchibo, Mall.cz, Tescoma nebo třeba Booking.com. Nákupem přes Givt přispějete NFDO Krtek a nezaplatíte nic navíc. Děkujeme!

  givt obrázek

  Na webu Darujme.cz uvádíme projekty, které můžete podpořit libovolnou částkou. (I pro tyto finanční dary platí, že vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.) 

  Nadační fond dětské onkologie KRTEK ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Brno hodlá finančně podporovat výzkum léčby sarkomů dětí, adolescentů a mladých dospělých.

  Za tímto účelem byl založen podúčet specifikovaný variabilním symbolem 3331.

  Do názvu podúčtu bylo, se souhlasem pozůstalých, symbolicky použito křestní jméno dívky, mladé ženy, která byla pacientkou Kliniky dětské onkologie FN Brno a která bohužel této chorobě podlehla.

  Číslo účtu: 3503770297/ 0100
  Variabilní symbol: 3331
  Poznámka pro příjemce: Konto Anetka

  Příběh Anetky

  Anetka byla sluníčko, veselá, velmi chytrá a ctižádostivá dívka, sportovkyně, herečka, tanečnice a modelka, která se radovala ze života a nepřipouštěla si starosti všedního dne.

  Právě se vrátila z prázdnin, aby začala poslední rok gymnázia, těšila se na vysněnou vysokou školu – diplomacii. Měla výjimečný dar rozsvítit a prozářit každou situaci, svou euforií a nezdolným elánem nakazit celé své okolí. Na Vánoce 2008 jí byl zjištěn alveolární rabdomyosarkom, a proto místo příprav na maturitní ples započala těžký boj s velmi silným a obávaným nepřítelem… Během těžké léčby stačila výborně odmaturovat, vystudovat téměř celou vysokou školu, prožít velmi intenzivní lásku s konkrétním datem svatby… Osud náhle a bez varování otočil palec dolů a Anetka nás navždy opustila. Byla obrovským zářícím sluncem, které po celých pět let její těžké nemoci svítilo nám všem, dovedlo rozdávat úsměvy a sílu pod tíhou velkého strachu o život. Svým ohromným statečným srdcem a velkým odhodláním vybojovat si své zdraví a žít plnohodnotný život pětadvacetileté dívky nás všechny inspirovala a podporovala v naději.

  Chtěli bychom poděkovat váženému panu profesoru Štěrbovi a celému jeho týmu za skvělý profesionální přístup a lásku, s jakou Anetku i ostatní nemocné děti léčil a nadále léčí.

  Náš dík také patří Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici v Brně za péči a pomoc, kterou těmto dětem věnují.

  Jednou z možností, jak pokračovat v pomoci onkologicky léčeným dětem z KDO FN Brno je i sepsání dobročinné závěti ve prospěch NFDO Krtek. Více zde http://zavetpomaha.cz/.

  Více informací

  Chci podpoit krtka 🗙