× Napište, co hledáte

Výskyt nádorových onemocnění za rok 2023

Dětské nádory patří mezi vzácná onemocnění. Na rozdíl od nádorů v dospělém věku se týkají jen malé populační skupiny. V roce 2023 se na Klinice dětské onkologie léčilo 147 dětí a dospívajících. Mezi typická nádorová onemocnění dětského věku patří neuroblastom (nádor z buněk nervové tkáně), retinoblastom (zhoubný nádor sítnice), hepatoblastom (nádor jater), nefroblastom (nádor ledvin, tzv. Wilmsův tumor), meduloblastom (nádor nervové tkáně – především v oblasti zadního mozku) nebo sarkom (nádor měkkých tkání a kostí). K nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku patří leukemie a nádory centrální nervové soustavy. Standardní léčba u dětí s nádorovým onemocněním je založena na kombinaci chemoterapie, radioterapie (ozařování), chirurgie, imunoterapie (tzv. biologická léčba). Od roku 2014 se lékaři z Kliniky dětské onkologie FN Brno velmi intenzivně věnují novému přístupu – personalizované léčbě u pacientů, kteří nereagují na standardní léčbu. Personalizovaná medicína představuje inovativní a méně toxický způsob léčby dětských onkologických onemocnění. Dětskému pacientovi se podává léčba uzpůsobená „na míru“ na základě specializované diagnostiky. V rámci této diagnostiky probíhá molekulární analýza genomu a mutací způsobujících růst onkologického onemocnění. Tento způsob léčby je díky přesnému zaměření na konkrétní buňky i méně toxický. Lékaři kladou důraz na tuto léčbu také v kontextu nižšího výskytu nežádoucích účinků.

Chci podpoit krtka 🗙