× Napište, co hledáte

Logo_Norske-fondy       Logo_MZCR

O projektu

Název projektu: KRTEK V POHYBU

Registrační číslo projektu: CZ.11/MGS/069

Doba trvání projektu: 15. 4. 2015 – 30. 4. 2017

Hlavní řešitel projektu: Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Garant projektu za FTK UP: Mgr. Tomáš Vyhlídal, email: [email protected]

Hlavním cílem projektu je vytvoření pohybového programu zaměřeného na pohybové aktivity pro děti s onkologickým onemocněním. Tyto aktivity budou mít za následek zvyšování kvality života dětí s onkologickým onemocněním a budou zaměřené na oblast sociální (týmové pohybové hry, hry na rozvoj spolupráce…), psychickou (psychomotorické aktivity, zážitkové hry, pohybové aktivity na posílení sebedůvěry…), oblast zdravotní (pohybové aktivity zaměřené na zvyšování rychlosti, síly, vytrvalosti…). V rámci této aktivity bude vytvořen booklet (text, který vyjde v elektronické verzi a bude obsahovat popis programu a doporučení pro praxi). Tento materiál bude předán klinikám dětské onkologie a hematologie v ČR a zaslán nadacím a nadačním fondům, které řeší tuto problematiku.

Další z cílů projektu:

Vytvoření „mentoring“ programu – v rámci projektu bude vytvořen a aplikován program, zaměřený na mladé léčené pacienty. V současné době mnoho vyléčených dětských pacientů má snahu předávat své zkušenosti spojené s léčbou novým pacientům. Naším cílem je vytvoření a aplikování programu zaměřeného na předávání zkušeností z léčby, informací a podpory, motivací k činnosti v rámci pomáhajících profesí a dobrovolníků. K inspiraci k vytvoření tohoto programu nás vedou především zkušenosti ze zahraničí (Norsko aj.).

Realizace pohybových programů pro děti s onkologickým onemocněním – v rámci této aktivity dojde k uskutečnění pohybového programu zaměřeného na děti s onkologickým onemocněním. Zde bude aplikován, ověřován a upravován vzniklý pohybový program. Dojde k uskutečnění letního 13 denního pobytu (12 nocí) a 2x zimního 6 denního pobytu (5 nocí). V rámci této aktivity bude podpořeno 110 dětí s onkologickým onemocněním.

Realizace pohybových programů pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním. V rámci této aktivity dojde k podpoření rodin dětí s onkologickým onemocněním. Dojde k realizaci 4 pobytových programů pro celé rodiny (každý pobyt – 3 noci). V rámci této aktivity bude podpořeno 280 účastníků.

Expediční pobyt Norsko  cílem této aktivity je realizovat 12 denní (11 nocí) pobyt v Norsku, zaměřený na prvky zážitkové pedagogiky a Wilderness terapie (sžití s přírodou a naučení soběstačnosti a odpovědnosti). Pobyt je zaměřený na děti s onkologickým onemocněním ve věku 15-18 let, jejich sourozence, pozůstalé sourozence. Dojde k poznávání nejen norské přírody, ale i tradic a kultury donátora projektu.  Dojde k podpoření 35 účastníků.

Praxe studentů. Studenti absolvují pohybové programy pro rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním, kde se budou podílet na přípravě a organizaci pohybového programu. Získání zkušeností s touto cílovou skupinou zvýší jejich profesní kompetence a umožní větší uplatnitelnost na trhu práce. V rámci této aktivity bude podpořeno 25 studentů.

Školení. V rámci této aktivity dojde k realizaci 5 školení, která budou zaměřena na problematiku aplikovaných pohybových aktivit využitelných u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí prevence a zmírnění sekundárních následků léčby. V rámci této aktivity bude proškoleno 85 účastníků.

Účast na konferencích. Dojde zde k prezentování výsledků projektu, které podpoří publicitu projektu a také udržitelnost projektu. V rámci této aktivity dojde k prezentování 8 příspěvků o této problematice na konferencích v ČR.

Realizace konference. V průběhu projektu se uskuteční konference, na které dojde ke sdílení zkušeností získaných v rámci projektu. Konference se účastní organizace pracující s touto cílovou skupinou (zdravotnický personál, nadace, nadační fondy, volnočasové organizace…). V rámci této aktivity bude podpořeno cca 50 účastníků.

Identifikace projektu

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Norské fondy
  • AKTIVITA: II. Péče o děti – Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku
  • Název sub-projektu: KRTEK V POHYBU
  • Registrační číslo projektu: CZ.11/MGS/069
Chci podpoit krtka 🗙