× Napište, co hledáte

Co je orální mukozitida?

ORÁLNÍ MUKOZITIDAPoškození sliznic zůstává nadále – přes veškerý pokrok v podpůrné péči – nežádoucím, bolestivým a ekonomicky nákladným vedlejším účinkem terapie u dětí s nádorovým onemocněním. Orální mukozitida je jednou z nejtěžších komplikací onkologické léčby.Pokud bychom dokázali pozitivně ovlivnit rozvoj orální mukozitidy vyhneme se kaskádě navazujících komplikací.Většina nedávných světových výzkumných studií prokázala přínos nízkoúrovňové laserové terapie, představila její významné vysoké účinky na snížení prevalence, závažnosti, bolesti a trvání orální mukozitidy.Nízkoúrovňová laserová terapie je forma léčby, která aplikuje nízkoúrovňové lasery nebo světelné diody na povrch těla. Na Klinice dětské onkologie je tato léčba používána pro dentální aplikaci (prevenci a léčbu orální mukozitidy, ošetření herpes labialis), hojení ran, popř. jizev přístroj SiroLaser Blue, který využívá technologie diodového laseru. První naše klinická zkušenost potvrdila výsledky studií. Laserová terapie je účinná jak v prevenci, tak v léčbě orální mukozitidy.Ošetření laserem NENÍ HRAZENO ze zdravotního pojištění.Od září 2022 do konce roku 2023 bylo na KDO FN Brno ošetřeno touto metodou 103 pacientů. Částka za laser a příslušenství přesáhla 270.000 Kč, kterou uhradil NFDO Krtek a dál bude hradit potřebné příslušenství.

Chci podpoit krtka 🗙