× Napište, co hledáte

Sociální poradna

Rodinám je k dispozici sociální koordinátorka, která zajišťuje především:

  • komunikaci s rodiči hospitalizovaných dětí;
  • konkrétní potřeby cílenou komunikací či podporou v rámci programů zlepšování kvality života v průběhu léčby i po ní;
  • pomoc při řešení sociální problematiky rodin;
  • finanční podporu z nadace Dobrý anděl;
  • rehabilitační a kompenzační pomůcky;
  • rodičovská setkání, telefonické poradenství;
  • informování o akcích NF.

Bližší informace se dozvíte v sekci Informace rodičům – Sociální výpomoc.

Kontakt: Mgr. Kateřina Doležalová; +420 728 802 656; [email protected]

Domácí hospic

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno poskytuje komplexní onkologickou péči dětským pacientům od narození do 19 let. Její nedílnou součástí je i péče o děti, u kterých už onkolog konstatoval, že byly vyčerpány veškeré léčebné možnosti a že aktivní protinádorová léčba s cílem dítě zbavit nádorového onemocnění, tedy uzdravit, byla ukončena.
Až do podzimu 2008 byla praxe v Brně stejná, jako je doposud ve většině nemocnic – dětští pacienti umírali na standardním oddělení naší kliniky. Od podzimu 2008 je Nadačním fondem dětské onkologie Krtek provozován domácí hospic. Jeho tým tvoří lékař, čtyři sestřičky a sociální koordinátorka.
V praxi to obvykle znamená, že u dětí, u kterých se již nepokračuje v aktivní protinádorové léčbě, je nejdříve za hospitalizace na Klinice dětské onkologie FN Brno nastavena léčba nepříjemných příznaků, poté jsou rodiny bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a odcházejí domů. Rodiče jsou poučeni o pravděpodobném průběhu dalších dní. Zároveň získají telefonní číslo na lékaře domácího hospice, jehož dostupnost je 24 hodin 7 dní v týdnu. V indikovaných případech je běžná domluva na návštěvu doma – přijíždí lékař nebo zdravotní sestra nebo sociální koordinátorka. V některých případech je možné spolupracovat s dětskými lékaři v místě bydliště. Tato spolupráce se v průběhu let zlepšuje. V případě prudkého zhoršení stavu využíváme Zdravotnickou záchrannou službu.

Již několik let nabízíme tuto domácí péči i dětem s jiným než onkologickým onemocněním. Jsou to děti se život zkracujícím onemocněním, mezi které patří např. děti s metabolickými vadami nebo děti s vážným neurologickým onemocněním.

Kontakt: MUDr. Petr Lokaj; [email protected]

ONKA

Maminky a tátové dětí, které již onkologickou léčbu absolvovaly, podporují, pomáhají a radí rodičům pacientů, kteří byli k hospitalizaci na KDO právě přijati.

ONKA

Ubytovna

Nadační fond dětské onkologie Krtek provozuje ubytovnu pro pacienty KDO FN Brno a jejich rodiče. Ubytovna poskytuje onkologickým pacientům a jejich rodinám zázemí, rodičům umožňuje společně sdílet starosti a zkušenosti s léčbou svých dětí a léčeným dětem dovoluje pobyt mimo nemocniční prostředí. Zohledňuje přitom finanční situaci rodin i jejich nárok na ubytování coby doprovodu hospitalizovaných dětí. Nejde jen o poskytnutí místa k přespání, ale snažíme se v rámci krtčí ubytovny poskytnout rodičům co nejširší zázemí a alespoň trochu usnadnit pobyt.

Kontakt: Mgr. Kateřina Doležalová; +420 728 802 656; [email protected]

Chci podpoit krtka 🗙